En modern juristtjänst för dina behov

Lexline förser dig med de juridiska dokument som du behöver.
Vår modell bygger på kvalité, lyhördhet och prisvärdhet.
1. Träffa en av Lexlines samarbetspartners som grundligt går igenom din situation och dina behov och kommunicerar dessa till Lexlines jurister.
2. Lexlines jurister utformar dokument för dig och dina behov.
3. Dokumenten skickas hem till dig för underskrift och förvaring.
Det viktigaste för oss att du blir nöjd och att dina behov tillgodoses.
Om det uppstår några frågor avseende just din situation kommer Lexlines jurister att kontakta dig. 
Alla samarbetspartners är certifierade av Lexline.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Olika händelser i livet medför att du måste fatta en mängd beslut som får såväl juridiska som ekonomiska konsekvenser.
Är du t.ex. medveten om att du och din partner kanske inte ärver varande trots att ni är gifta beroende på er familjesituation?
Vet du om att ditt bolag kommer att ingå i en bodelning mellan dig och din partner vid en skilsmässa?
Oavsett var i livet du står är det klokt att se över just din situation för att på så sätt vara förberedd på livets eventualiteter.
Vi hjälper dig att upprätta juridiska dokument som t.ex. avser:
Juridisk trygghet för framtiden
Äktenskapet
Samboskapet
Bostaden eller fritidshuset
Ett köp eller en försäljning
En gåva
Låna ut pengar
Reglera ett samägande
Lexline AB
Org. nr. 556928-1230
E-post: info@lexline.se
Telefon: 013 560 33 41