Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in
Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord reglerar fördelningen av makars egendom vid bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall. Oavsett om ni har önskemål om en gemensam eller delad ekonomi och oavsett om äktenskapsförordet författas före eller under äktenskapet är det viktigt att dokumentet är juridiskt korrekt för att få den effekt ni önskar.
Vad är giftorättsgods respektive enskild egendom?
Var och en av makarna äger sina tillgångar. När man gifter sig blir dock tillgångarna s.k. giftorättsgods, vilket förenklat innebär att värdet av tillgångarna blir föremål för hälftendelning mellan makarna vid skilsmässa eller dödsfall.
Vill makar inte hälftendela på alla tillgångars värde kan de avtala om att viss eller all egendom istället ska utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen kommer inte ingå i en bodelning utan behålls av den make som äger egendomen.
Varför ska vi ha ett äktenskapsförord?
Skälen till varför makar upprättar ett äktenskapsförord varierar. Det är vanligt att egendom som har funnits i släkten under längre tid, t.ex. sommarstugor, konst och antikviteter, skyddas från hälftendelning med ett äktenskapsförord. Vissa individuella pensionslösningar och aktier i ägarledda företag kan med fördel inkluderas i ett äktenskapsförord.
Ett korrekt upprättat äktenskapsförord kan bidra till att minska risken för konflikter oavsett om det är fråga om bodelning med anledning av skilsmässa eller med anledning av dödsfall.
Äktenskapsförord och dödsfall
Äktenskapsförordet får även konsekvenser vid en bodelning på grund av ena makens dödsfall. Det är därför klokt att i samband med upprättandet av ett äktenskapsförord se över ert testamente eller behovet av att upprätta ett testamente om ni inte redan har ett.
Registrering
Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Ni får instruktioner om registreringen samtidigt som äktenskapsförordet levereras.
Få hjälp av en rådgivare
Behov
 • Juridisk trygghet för framtiden
 • Juridiken i äktenskapet
 • Juridiken i samboskapet
 • Bostaden eller fritidshuset
 • Köp eller försäljning
 • Ge bort en gåva
 • Låna ut pengar
 • Äga något tillsammans
Juridiska dokument
 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Samäganderättsavtal
 • Försäljning av fastighet
 • Försäljning av bostadsrättslägenhet
Lexline AB
Org. nr. 556928-1230
E-post: info@lexline.se
Telefon: 013 560 33 41
Adress:
Box 23
581 02 Linköping
Allmänna villkor
Integritetspolicy