Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in
Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in

Samboavtal

Sambor kan ingå ett samboavtal vari det bestäms att viss egendom inte ska ingå i en bodelning med anledning av separation eller dödsfall. Att egendom inte ska ingå i bodelning innebär att samboegendomens värde aldrig blir föremål för hälftendelning mellan samborna. Det räcker dock inte med ett samboavtal för att reglera arv mellan sambor utan då krävs ett testamente.
Ett samboavtal kan bara omfatta samboegendom, d.v.s. bostad och bohag som en eller båda sambor införskaffat för gemensam användning.
Med bohag avses det som finns i det gemensamma hemmet såsom möbler, tekniska apparater, hushållsmaskiner, köksgeråd m.m. Det som används uteslutande för fritidsändamål såsom t.ex. instrument, golfutrustning, båt m.m. igår inte i begreppet samboegendom.
Övrig egendom som ägs av samborna gemensamt såsom t.ex. fritidsfastighet, bil och båt omfattas istället av reglerna för samägande och kräver ett samäganderättsavtal för att säkerställa hur stor andel som var och en äger och har rätt till vid en bodelning.
Notera att tillgodohavanden på bankkonton, kapitalförsäkringar eller investeringssparkonton och andra finansiella instrument eller aktier i ägarledda bolag inte heller utgör samboegendom.
Få hjälp av en rådgivare
Behov
 • Juridisk trygghet för framtiden
 • Juridiken i äktenskapet
 • Juridiken i samboskapet
 • Bostaden eller fritidshuset
 • Köp eller försäljning
 • Ge bort en gåva
 • Låna ut pengar
 • Äga något tillsammans
Juridiska dokument
 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Samäganderättsavtal
 • Försäljning av fastighet
 • Försäljning av bostadsrättslägenhet
Lexline AB
Org. nr. 556928-1230
E-post: info@lexline.se
Telefon: 013 560 33 41
Adress:
Box 23
581 02 Linköping
Allmänna villkor
Integritetspolicy