Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in
Vår modell
Erbjudanden
Samarbetspartners
Kontakt
Logga in

Testamente

Det är viktigt att du reglerar fördelningen av ditt arv i förväg oavsett om du är ensamstående med eller utan barn, sambo eller gift med gemensamma barn och/eller barn sedan tidigare, s.k. särkullbarn, och oavsett om dina önskemål är mer eller mindre komplicerade. Genom att upprätta ett testamente kan du bestämma fördelningen själv men även förebygga osäkerhet och konflikter i en situation som är svår nog för de efterlevande. Genom testamentet har du också möjlighet att skapa ett ekonomiskt skydd för dina arvingar.
Varför behöver jag ett testamente?
Arvsrätten i Sverige är reglerad i lag men det är inte alla som vill att arvet ska fördelas enligt den ordning som lagen föreskriver. Bl.a. så föreligger ingen arvsrätt för gifta som inte har gemensamma barn men särkullbarn eller sambor med eller utan gemensamma barn. Om den äkta maken eller sambon i en sådan relation går bort och det inte finns ett testamente kommer den avlidnes arvingar enligt lag istället att ärva, t.ex. den avlidnes barn, föräldrar eller syskon.
Det kan också vara så att du som arvlåtare vill skydda dina arvtagare, oavsett om det är din make, sambo eller dina barn som ska ärva dig, genom att förordna att arvet ska utgöra deras enskilda egendom. Finns det inget särskilt förordnande så anger lagen att det ärvda ska ingå i giftorätten. Om t.ex. ditt barn är gift eller gifter sig senare kommer arvet att ingå i barnets giftorättsgods. Om ditt barn efter att ha erhållit arvet efter dig skiljer sig kommer även arvet att bli föremål för en hälftendelning i skilsmässan. Genom att förordna i testamente att arvet ska vara barnets enskilda egendom skyddar du arvet från hälftendelningen.
Framtida utlandsflytt
Det kan också vara så att du själv eller med din respektive planerar att flytta eller redan har flyttat till ett annat EU-land. I det fall du uppehåller dig en längre tid i ett annat EU-land och sedan går bort i utlandet gäller detta lands arvsrätt. Detta gäller dock inte om du har upprättat ett testamente som förordnar att svensk lag ska gälla på arvet efter dig. Det kan vara bra att veta att svensk arvsrätt anses vara mer generös än andra länders arvsrätt.
Få hjälp av en rådgivare
Behov
 • Juridisk trygghet för framtiden
 • Juridiken i äktenskapet
 • Juridiken i samboskapet
 • Bostaden eller fritidshuset
 • Köp eller försäljning
 • Ge bort en gåva
 • Låna ut pengar
 • Äga något tillsammans
Juridiska dokument
 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Samäganderättsavtal
 • Försäljning av fastighet
 • Försäljning av bostadsrättslägenhet
Lexline AB
Org. nr. 556928-1230
E-post: info@lexline.se
Telefon: 013 560 33 41
Adress:
Box 23
581 02 Linköping
Allmänna villkor
Integritetspolicy