Våra fördelar

1
Trygghet


Vi på Lexline värnar om det svenska trygghetstänket. Vi är medvetna om att tjänsterna vi utför medför ekonomiska och/eller känslomässiga konsekvenser vid någon tidpunkt. Vi fokuserar därför på din trygghet. Detta sker genom att alla handlingar som distribueras via Lexline granskas av en eller flera jurister.

2
Tillgänglighet


Behovet av juridisk rådgivning kan uppstå vid olika tidpunkter oavsett om du är en av våra samarbetspartners eller privatperson. Ditt behov är avgörande för när vi finns tillgängliga oavsett om det är fråga om e-post, telefonsamtal eller ett personligt möte på plats som passar dig.

3
Flexibilitet


Den ena situationen i privatlivet och i affärslivet liknar inte den andra. Oavsett om du är privatperson eller en samarbetspartner skräddarsyr vi våra lösningar för att passa just din aktuella situation och dina specifika önskemål oavsett om lösningarna ska gälla idag och/eller i framtiden.

Lexlines Jurister

Maria Boyce

Affärsjurist

Maria Boyce har en affärsjuridisk examen (MSc, Commercial and Business Law) från Linköpings universitet 2000. Maria förstår företagande då hon har gedigen erfarenhet som företagsledare med anställd personal inom flera branscher, t.ex. byggbranschen, olika konsultverksamheter och restaurangbranschen. Hon har ett förflutet som skattejurist vid SKV där hon arbetade med skatteprocesser men hon har även jobbat som jurist i näringslivet liksom med tvister i allmän domstol med både företag och privatpersoner som klienter.

Maria har varit anställd vid LiU sedan 2000 och har dels arbetat med undervisning för blivande jurister och ekonomer främst i skatterätt men även bolagsrätt och annan affärsjuridik, dels har hon varit studierektor och avdelningschef vid avdelningen för Affärsrätt under många år.

Maria brinner för såväl företagande, skatterätt och affärsjuridik som redovisningsfrågor men även för utbildningsfrågor. Hon har blivit framröstad av ca. 450 affärsjuriststudenter vid LiU som årets lärare 2014, 2016, 2017 och 2018.

Språk: Svenska, Engelska, Tyska. 

Nathalie Elfinger

Affärsjurist

Nathalie har en affärsjuridisk masterexamen (MSc, Commercial and Business Law) från Linköpings universitet 2016. Nathalie har sedan 2013 drivit Lexline AB, och arbetat med privatjuridiska frågor, främst familjerätt. Hon har under tiden haft ett nära samarbete med SF Insurance Group AB under flera år vilket bidragit till att hon har en särskild förståelse för såväl företag inom försäkringsbranschen som deras kunder. Hon har även ett förflutet från försäkringsbranschen genom tidigare anställning vid Folksam.

Nathalie har såväl svenskt som tyskt medborgarskap och har tyska som sitt andra modersmål. Hon har arbetat i Tyskland under längre tid och hanterar även det tyska juridiska språket. Nyligen har hon avslutat ett utbildningsuppdrag som innefattar olika juridiska kurser vid Kunskapsgymnasiet i Norrköping.

Nathalies främsta intresseområden är företagande, affärs- och privatjuridik.

Språk: Svenska, Tyska, Engelska.