Testamente

Det kan kännas tungt att fundera över det egna dödsfallet och vem som ska få vad och hur mycket. Men oavsett om du är ensamstående med eller utan barn, sambo eller gift med gemensamma barn och/eller barn sedan tidigare förhållanden eller om dina önskemål är mer eller mindre komplicerade är det viktigt att reglera fördelningen av tillgångar i förväg för att på så vis undvika osäkerhet och konflikter i en situation som är svår nog ändå för de efterlevande.

Arvsrätten i Sverige är reglerad i lag men det finns fortfarande möjligheter för dig att forma arvet efter dig enligt dina önskemål. Detta måste ske i ett testamente.

Att ta hjälp av oss på Lexline vid testamentskrivning säkerställer att utfallet blir som du önskar samtidigt som risken för felskrivningar och ogiltiga formuleringar undviks. Det ger dig ett dokument som motsvarar dina önskemål om hur din sista önskan ser ut samtidigt som lagens arvsregler följs.

Kontakta oss