Överlåtelser

Att köpa och sälja olika tillgångar eller att ge någon en gåva är vanligt förekommande transaktioner. Vid överlåtelse genom köp och försäljning av tillgångar kan det behövas ett avtal och någon form av kvittens på betalningen. Vid överlåtelse som sker genom gåva är det skillnad på att ge bort vanliga födelsedagspresenter och att ge bort tillgångar av större värde såsom t.ex. en bil, en större summa pengar eller en fastighet.

Ibland kan det vara så att den som överlåter något önskar ersättning som understiger marknadsvärdet på den överlåtna tillgången. Oavsett ersättningens storlek resulterar överlåtelser i olika rättsliga konsekvenser och inte minst kan de utlösa oanade beskattningskonsekvenser. I de flesta fall är det lönsamt att resonera kring det juridiska skyddet som är önskvärt att reglera i samband med överlåtelser samtidigt som skatteutfallet tydliggörs.

Vi kan juridiken och skattereglerna som ger dig och din motpart det bästa skyddet och det mest förmånliga skatteutfallet.

Gåvohandling


GGåvohandlingar gör dina önskemål bestående och är bra att skriva när du vill ge bort något mer värdefullt. Vid gåvor av viss typ av egendom, t.ex. fastigheter, kräver lagen att det måste upprättas en gåvohandling. I en gåvohandling kan du även infoga villkor för mottagarens trygghet, såsom att exempelvis du gör gåvan till enskild egendom för mottagaren. Detta betyder att gåvan är skyddad för mottagaren vid en eventuell framtida separation.

Köpehandling


Vid köp av egendom är det viktigt att upprätta ett avtal som reglerar skyldigheter och rättigheter för köpare och säljare samt bestämmer ägandet av egendomen. Vid köp av viss typ av egendom, t.ex. fastigheter, kräver lagen att det måste upprättas en köpehandling. I samband med köp av annan egendom såsom t.ex. båtar och bilar kan köpeavtalet fungera som ett bevis på äganderätten men kan även innehålla en kvittens på att betalning har skett.

Köpekontrakt och köpebrev vid fastighetsöverlåtelse


När du vill överlåta en fastighet måste ett antal formella krav uppfyllas för att överlåtelsen ska bli bindande både för dig och köparen. I ett köpekontrakt tas olika villkor upp för fastighetsöverlåtelsen. Om tillträde och betalning för överlåtelsen sker vid senare tidpunkt så skrivs ett köpebrev så snart affären är klar och den fungerar då som en kvittens på att köpet har genomförts i enlighet med villkoren i köpekontraktet.

Oavsett om du är köpare eller säljare av en fastighet är det viktigt att köpehandlingarna är korrekta. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy dina överlåtelsedokument så de får den effekt du önskar.

Kontakta oss