Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt dokument som visar att en person som har lånat ut pengar (borgenär) har ett penningkrav på en person som har lånat pengar (gäldenär). Skuldebrevet kan även innehålla villkoren för t.ex. tidpunkt för reglering av hela kravet eller om avbetalning kan ske samt räntevillkor. Det är viktigt för både borgenären som gäldenären att villkoren blir korrekt utformade och att alla villkor framkommer med tydlighet vid upprättandet av skuldebrevet.

Ta hjälp av oss för att minimera riskerna med ditt lån och säkerställa att det blir som du har tänkt dig.

Kontakta oss